Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1371

Publicerad den 2 augusti 2022
Förordning om ikraftträdande av lagen (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Utfärdad den 28 juli 2022

Regeringen föreskriver att lagen (2022:1213) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den 1 september 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)