Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:872

Utkom från trycket den 14 juli 2009
utfärdad den 25 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1)

1)

Senaste lydelse av 6 § 1997:1110.

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 6 a § ska betecknas 6 §,

dels att 1, 5, den nya 6 och 7–7 d §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande lydelse.

2) Överklagande till kammarrätt tas upp

2)

Senaste lydelse 2001:3.

 1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar,

 2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar eller av en utlandsmyndighet,

 3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar, och

 4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar.

Förvaltningsrätter

3) I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige. Förvaltningsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen.

3)

Senaste lydelse 1997:1110.

Förvaltningsrätt

Domkrets

Kansliort

Förvaltningsrätten i Stockholm

 

Gotlands län samt Botkyrka, Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Sollentuna, Solna, Stockholms, Sundbybergs, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommuner

 

Stockholm

 

Förvaltningsrätten i Uppsala

 

Uppsala och Västmanlands län samt Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner

 

Uppsala

 

Förvaltningsrätten i Malmö

 

Skåne län

 

Malmö

 

Förvaltningsrätten i Göteborg

 

Hallands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner

 

Göteborg

 

Förvaltningsrätten i Karlstad

 

Värmlands och Örebro län

 

Karlstad

 

Förvaltningsrätten i Falun

 

Dalarnas och Gävleborgs län

 

Falun

 

Förvaltningsrätten i Härnösand

 

Jämtlands och Västernorrlands län

 

Härnösand

 

Förvaltningsrätten i Umeå

 

Västerbottens län

 

Umeå

 

Förvaltningsrätten i Luleå

 

Norrbottens län

 

Luleå

 

Förvaltningsrätten i Linköping

 

Södermanlands och Östergötlands län samt Vimmerby och Västerviks kommuner

 

Linköping

 

Förvaltningsrätten i Jönköping

 

Jönköpings län samt Bollebygds, Borås, Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Marks, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholms, Tranemo, Töreboda, Ulricehamns, Vara och Vårgårda kommuner

 

Jönköping

 

Förvaltningsrätten i Växjö

 

Kronobergs och Blekinge län samt Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner

 

Växjö

 

4) Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö och Förvaltningsrätten i Göteborg är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande domsområden:

4)

Senaste lydelse av tidigare 6 a § 2006:89.

 1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län,

 2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län,

 3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län.

5) Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd eller beslut av en utlandsmyndighet.

5)

Senaste lydelse 2003:573.

  6) Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

  6)

  Senaste lydelse 2005:995.

 1. skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap. 4 b § samma lag,

 2. författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen,

 3. kupongskattelagen (1970:624),

 4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

 5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

 6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting, eller

 7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag.

  7) Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärenden enligt

  7)

  Senaste lydelse 2006:1259.

 1. vägtrafikskattelagen (2006:227),

 2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller

 3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

8) Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

8)

Senaste lydelse 2007:647.

  9) Beslut av Kriminalvården som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Linköping om beslutet gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt

  9)

  Senaste lydelse 2007:647.

 1. lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., eller

 2. lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:872

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.

3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)