Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52006XG0729(01).pdf

29.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 177/1


Förteckning över rådets utnämningar

(april, maj och juni 2006) (sociala området)

(2006/C 177/01)

Kommitté

Mandat-periodens utgång

Offentliggjord i EUT

Ersatt person

Avgång/ Utnämning

Ledamot Ordinarie/ Suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

31.12.2006

C 321, 31.12.2003

C 116, 30.4.2004

C 122, 30.4.2004

József ISTVÁN KOVÁCS

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivare

Ungern

Géza BOMBERA

25.4.2006

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

L 184, 15.7.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Renate CZESKLEBA

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetstagare

Österrike

Julia LISCHKA

Kammer für Arbeiter und Angestellte

25.4.2006

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

L 184, 15.7.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Julia LISCHKA

Avgång

Suppleant

Arbetstagare

Österrike

Renate CZESKLEBA

Österreichischer Gewerkschaftsbund

25.4.2006

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

L 184, 15.7.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Marcel WILDERS

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetstagare

Nederländerna

Wim VAN VEELEN

FNV Vakcentrale

27.6.2006

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

L 184, 15.7.2005

C 161, 5.7.2002

C 116, 30.4.2004

Bruce M. WARMAN

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Förenade kungariket

Keith SEXTON

AMEY PLC

27.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Annika MANSNÉRUS

Avgång

Suppleant

Regeringar

Sverige

Siw WARSTEDT

Näringsdepartementet

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

1.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Arnout DE KOSTER

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetstagare

Belgien

Paul CLERINX

FEB-VBO

1.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Rainer SCHMIDT-RUDLOFF

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetstagare

Tyskland

Wolfgang GOOS

BAVC

1.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Jan Willem VAN DEN BRAAK

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetstagare

Nederländerna

Gerard A.M. VAN DER GRIND

LTO Nederland

1.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Gerard A.M. VAN DER GRIND

Avgång

Suppleant

Arbetstagare

Nederländerna

J. BOERSMA

1.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Kate GROUCUTT

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetstagare

Förenade kungariket

Thomas MORAN

CBI

1.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Elena MICHALDOVÁ

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringar

Slovakien

Mária NÁDAZDYOVÁ

Ministry of Labour

27.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Antony MARTIN

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringar

Förenade kungariket

Grant FITZNER

Employment Market Analysis and Research

27.6.2006

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

George CLARK

Avgång

Suppleant

Regeringar

Förenade kungariket

Nicola GILPIN

Economy and Labour Market Division

27.6.2006