Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52007XG0726(01).pdf

26.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/5


Förteckning över rådets utnämningar

(April, maj och juni 2007) (sociala området)

(2007/C 173/03)

Kommitté

Mandat-periodens utgång

Offentliggjord i EUT

Ersatt person

Avgång/Utnämning

Ledamot/Ordinarie/Suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Andreas KARIDIS

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Grekland

Polixeni EDREMITI-MALAKASI

Ministry of Employment

7.5.2007

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Tomás SEFRANKO

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Slovakien

Michal ISTVÁN

Ministry of Labour, Social Affairs and Family

16.5.2007

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Zora BAROCHOVÁ

Avgång

Suppleant

Regeringar

Slovakien

Juraj DZUPA

Ministry of Labour, Social Affairs and Family

16.5.2007

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Tom MORAN

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Förenade kungariket

Neil CARBERRY

Ministry of Employment

16.5.2007

Rådgivande kommittén för migrerande arbetares sociala trygghet

21.3.2009

C 92, 27.4.2007

Celien VANMOERKERKE

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Belgien

Estelle CEULEMANS

25.5.2007

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Daiga ERMSONE

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Lettland

Kristīne DOLGIHA

Latvian Employers' Confederation

16.4.2007

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Liam DOHERTY

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Irland

Brendan McGINTY

IBEC

16.5.2007

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Tom MORAN

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Förenade kungariket

Marion SEGURET

CBI

16.5.2007

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Neil BENTLEY

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Förenade kungariket

Neil CARBERRY

CBI

16.5.2007

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Mireille JARRY

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Frankrike

Joël BLONDEL

Ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité

25.6.2007

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

18.10.2007

C 317, 22.12.2004

Robert PICCOLI

Avgång

Suppleant

Regeringar

Frankrike

Mireille JARRY

Ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité

25.6.2007