Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52008XG0412(01).pdf

12.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 91/13


Förteckning över rådets utnämningar

(Januari, februari och mars 2008) (sociala området)

(2008/C 91/05)

Kommitté

Mandatperiodens utgång

Offentliggjord i EUT

Ersatt person

Avgång/Utnämning

Ledamot Ordinarie/Suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Myria ANDREOU

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Cypern

Agni PAPAGEORGIOU

Ministry of Interior

18.2.2008

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Adolfo LOURO ALVES

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Portugal

Ana Paula FERNANDES

Minstério do Trabalho e da Solidariedade Social

18.2.2008

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Sinikka HYYPPÄ

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Finland

Mirkka MYKKÄNEN

Ministry of the Interior

18.2.2008

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Tuomo KURRI

Avgång

Suppleant

Regeringar

Finland

Wivi-Ann WAGELLO-SJÖLUND

Ministry of the Interior

18.2.2008

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Peter KOPPE

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Nederländerna

Caroline RIETBERGEN

FNV

10.3.2008

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Guy BAILEY

Utnämning

Ordinarie

Arbetsgivare

Förenade kungariket

CBI

10.3.2008

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Ojârs BRAZA

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Lettland

Zanda GRUNDBERGA

Free Trade Union Confederation of Latvia

17.3.2008

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Marina PAŅKOVA

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Lettland

Ilona KIUKUCĀNE

Latvian Employers' Confederation

17.3.2008

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

13.9.2008

C 242, 7.10.2006

Eduards FILIPPOVS

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Lettland

Inese STEPIŅA

Latvian Employers' Confederation

17.3.2008

Rådgivande kommittén för migrerande arbetares sociala trygghet

21.3.2009

C 92, 27.4.2007

Eleni PAROUTI

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Cypern

Andreas KYRIAKIDES

Ministry of Health

18.2.2008

Rådgivande kommittén för migrerande arbetares sociala trygghet

21.3.2009

C 92, 27.4.2007

H. ZUNDERMAN

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Nederländerna

V. SANNES

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18.2.2008

Rådgivande kommittén för migrerande arbetares sociala trygghet

21.3.2009

C 92, 27.4.2007

J.A.M.M. PIJNENBURG

Utnämning

Suppleant

Regeringar

Nederländerna

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18.2.2008

Rådgivande kommittén för migrerande arbetares sociala trygghet

21.3.2009

C 92, 27.4.2007

Tim QUIRKE

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Irland

Anne McMANUS

Department of Social and Family Affairs

17.3.2008

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Ulrich BECKER

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Tyskland

Michael KOLL

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

18.2.2008

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Malcolm DARVILL

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Förenade kungariket

Stuart BRISTOW

Health and Safety Executive

18.2.2008

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Jason BATT

Avgång

Suppleant

Regeringar

Förenade kungariket

Robin FOSTER

Health and Safety Executive

18.2.2008

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Claus Peter WEBER

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Tyskland

Harald KIHL

RAG AG

17.3.2008

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Nina GLOBOCNIK

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Slovenien

Maja SKORUPAN

Independent legal advisor

17.3.2008

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Michal BONI

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Polen

Malgorzata RUSEWICZ

PKPP

18.2.2008

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Malcolm DARVILL

Avgång

Suppleant

Regeringar

Förenade kungariket

Stuart BRISTOW

Health and Safety Executive

18.2.2008

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Barbara CASHEN

Utnämning

Suppleant

Regeringar

Irland

Gender Equality Division

12.2.2008

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Jesper BRASK FISCHER

Avgång

Suppleant

Regeringar

Danmark

Jakob JENSEN

Permanent Representation of Denmark

17.3.2008