Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52009XG0114(01).pdf

14.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 9/9


Förteckning över rådets utnämningar

November 2008 (sociala området)

(2009/C 9/04)

Kommitté

Mandatperiodens utgång

Offentliggjord i EUT

Ersatt person

Avgång/utnämning

Ledamot/ordinarie/suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Janet Lynne ASHERSON

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Förenade kungariket

Neil CARBERRY

CBI

4.11.2008

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Max ANGERMAIER

Avgång

Suppleant

Arbetstagare

Tyskland

Thomas VEIT

IG Metall

20.11.2008

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Christos KARYDIS

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Cypern

Nicos EPISTITHIOU

SEK

4.11.2008

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Renate CZESKLEBA

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Österrike

Karin ZIMMERMANN

ÖGB

4.11.2008

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Tuomo ALASOINI

Avgång

Suppleant

Regeringar

Finland

Juhani PEKKOLA

Arbets- och näringsministeriet

4.11.2008

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Raila KANGASPERKO

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Finland

Pirjo HARJUNEN

Arbets- och näringsministeriet

4.11.2008

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Elpiniki KOUTOUROUSSI

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Cypern

Georgios PAPAGEORGIOU

Ministry of Labour and Social Insurance

20.11.2008

Europeiska jämställdhetsinstitutets styrelse

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Gundega RUPENHEITE

Avgång

Ordinarie

Regeringar

Lettland

Elīna CELMIŅA

Ministry of Welfare

20.11.2008

Europeiska jämställdhetsinstitutets styrelse

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Kristaps PETERMANIS

Avgång

Suppleant

Regeringar

Lettland

Agnese GAILE

Ministry of Welfare

20.11.2008