Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52009XG1111(01).pdf

11.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 270/14


Förteckning över rådets utnämningar

september och oktober 2009 (det sociala området)

2009/C 270/04

Kommitté

Slut på mandat-perioden

Offentliggjord i EUT

Ersatt person

Avgång/utnämning

Ordinarie ledamot/suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Peter BODE

Avgång

Ordinarie

Regering

Förenade kungariket

Fiona KILPATRICK

DWP

26.10.2009

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Seonaid WEBB

Avgång

Ordinarie

Regering

Förenade kungariket

Carolyn BARTLETT

EEA Policy Team

26.10.2009

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Harald KIHL

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Tyskland

Walter HERMÜLHEIM

RAG Aktiengesellschaft

Zentralbereich Arbeits — Gesundheits — und Umweltschutz

9.10.2009

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Jean-Marie LAMOTTE

Avgång

Suppleant

Regering

Belgien

Xavier LEBICHOT

DG Humanisation du travail

SPF Emploi, Travail et Concertation social

9.10.2009

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Robert MURR

Avgång

Suppleant

Regering

Österrike

Gerlinde ZINIEL

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

9.10.2009

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Saviour SAMMUT

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Malta

Joe CARABOTT

General Workers Union

26.10.2009

Rådgivande kommittén för migrerande arbetstagares sociala trygghet

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Dora PETSA

Avgång

Ordinarie

Regering

Cypern

Nicolas ARTEMIS

Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet

9.10.2009

Rådgivande kommittén för migrerande arbetstagares sociala trygghet

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Andreas KYRIAKIDES

Avgång

Ordinarie

Regering

Cypern

Nicos VAKANAS

Hälsovårdsministeriet

9.10.2009

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Marie ÅKHAGEN

Avgång

Suppleant

Regering

Sverige

Per NYSTRÖM

Arbetsmarknadsdepartementet

9.10.2009

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Eva MESTANOVA

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Slovakien

Erik MACAK

KOZSR

9.10.2009

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Laurence THERY

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Frankrike

Emmanuel COUVREUR

CFDT

9.10.2009

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Anne COLEMAN-DUNNE

Avgång

Ordinarie

Regering

Irland

Paul CULLEN

Ministeriet för näringslivs- och sysselsättningsfrågor

19.10.2009

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Jens WIENE

Avgång

Ordinarie

Arbetstagare

Danmark

Ole PRASZ

FTF

19.10.2009

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Joaquín MARTÍNEZ SOLER

Avgång

Suppleant

Regering

Spanien

Gonzalo GIMÉNEZ COLOMA

Ministerio de Trabajo e Inmigración

19.10.2009

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Mireille JARRY

Avgång

Suppleant

Regering

Frankrike

Marie-Soline CHOMEL

Arbetsmarknads- och socialministeriet

19.10.2009

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Konstantinos PETINIS

Avgång

Suppleant

Regering

Grekland

Triantafyllia TOTOU

Ministeriet för sysselsättning och socialt skydd

23.10.2009