Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XG0302(01).pdf

2.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 67/7


Förteckning över rådets utnämningar

September och oktober 2010 (sociala området)

2011/C 67/04

Kommitté

Slut på mandatperioden

Offentliggörande i EUT

Ersatt person

Avgång/utnämning

Ledamot/suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Bertil REMAEUS

Avgång

Ledamot

Regering

Sverige

Mikael SJÖBERG

Arbetsmiljöverket

27.9.2010

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Mikael SJÖBERG

Avgång

Suppleant

Regering

Sverige

Boel CALLERMO

Arbetsmiljöverket

27.9.2010

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Inta LAGANOVSKA-DĪRIŅA

Avgång

Ledamot

Regering

Lettland

Māra VĪKSNE

Välfärdsministeriet

27.9.2010

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Robert CUMMINGS

Avgång

Suppleant

Arbetsgivare

Storbritannien

Marta COSTAS

Brittiska arbetsgivarorganisationen

27.9.2010

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Daniela MARINESCU

Avgång

Suppleant

Regering

Rumänien

Anca Mihaela PRICOP

Ministeriet för arbetsmarknads- och familjefrågor samt för socialt skydd

11.10.2010

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöfrågor

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Bertil REMAEUS

Avgång

Ledamot

Regering

Sverige

Mikael SJÖBERG

Arbetsmiljöverket

27.9.2010

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Sven-Peter NYGAARD

Avgång

Ledamot

Arbetsgivare

Danmark

Benjamin HOLST

Danska arbetsgivarorganisationen

27.9.2010