Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XG1110(01).pdf

10.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 325/1


Förteckning över rådets utnämningar

September och oktober 2011 (sociala området)

2011/C 325/01

Kommitté

Mandatperiodens utgång

Offentliggjord i EUT

Ersatt person

Avgång/utnämning

Ordinarie ledamot/suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

19.10.2015

C 290, 27.10.2010

Carin LINDQVIST-VIRTANEN

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Finland

Pekka PAAERMAA

Social- och hälsovårdsministeriet

26.9.2011

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Stefan HULT

Avgång

Suppleant

Förvaltning

Sverige

Anna BILLGREN

Arbetsmarknads-departementet

26.9.2011

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Paula ILVESKIVI

Avgång

Suppleant

Arbetstagar-organisation

Finland

Tarja ARKIO

Centralorganisationen för högutbildade i Finland – AKAVA

20.9.2011

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Ulrich RIESE

Avgång

Suppleant

Förvaltning

Tyskland

Ellen ZWINK

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin — Strategie, Zusammenarbeit und internationale Angelegenheiten

26.9.2011

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Henning GADE

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivar-organisation

Danmark

Karoline KLAKSVIG

Danska arbetsgivarorganisationen

12.9.2011

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Jyrki HOLLMÉN

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivar-organisation

Finland

Katja LEPPÄNEN

Finlands näringsliv – EK

10.10.2011

Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor

28.2.2013

L 45, 20.2.2010

Katja LEPPÄNEN

Avgång

Suppleant

Arbetsgivar-organisation

Finland

Jan SCHUGK

Finlands näringsliv – EK

10.10.2011

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Mika IOANNIDOU

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivar-organisation

Grekland

Evangelia ARANITOU

National Confederation of Greek Commerce

12.9.2011

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Jan KUST

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Tjeckien

Ladislava STEINICHOVA

Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor

10.10.2011

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2012

C 294, 29.10.2010

Volker ROSSOCHA

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetstagar-organisation

Tyskland

Raja NEJEDLO

Abteilung Europapolitik

DGB-Bundesvorstand

10.10.2011

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Helene REARDON-BOND

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Förenade kungariket

Charles RAMSDEN

Government Equalities Office

20.9.2011

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Celia REED

Avgång

Suppleant

Regeringen

Förenade kungariket

Claire FIELDER

Government Equalities Office

20.9.2011

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Ferdi LICHER

Avgång

Suppleant

Regeringen

Nederländerna

Jantina WALRAVEN

Ministeriet för utbildning, kultur och vetenskap

20.9.2011

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Andra Cristina CROITORU

Avgång

Suppleant

Regeringen

Rumänien

Daniela COZMA

Ministeriet för arbetsmarknads- och familjefrågor samt för socialt skydd

10.10.2011

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2013

C 137, 27.5.2010

Florin-Marian NEGREA

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Rumänien

Andra Cristina CROITORU

Ministeriet för arbetsmarknads- och familjefrågor samt för socialt skydd

10.10.2011

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2013

C 322, 27.11.2010

Märt MASSO

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Estland

Liina MALK

Estlands socialministerium

20.9.2011

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2013

C 322, 27.11.2010

Santo PORTERA

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivar-organisation

Malta

Martin BORG

M. Demajo Group

10.10.2011

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

7.11.2013

C 322, 27.11.2010

Henning GADE

Avgång

Ordinarie ledamot

Arbetsgivar-organisation

Danmark

Sven-Peter NYGAARD

Danska arbetsgivarorganisationen

12.9.2011

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

7.11.2013

C 322, 27.11.2010

Ulrich RIESE

Avgång

Ordinarie ledamot

Regeringen

Tyskland

Kai SCHÄFER

Förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor

20.9.2011

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

7.11.2013

C 322, 27.11.2010

Kai SCHÄFER

Avgång

Suppleant

Regeringen

Tyskland

Ellen ZWINK

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin — Strategie, Zusammenarbeit und internationale Angelegenheiten

20.9.2011

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

7.11.2013

C 322, 27.11.2010

Stefan HULT

Avgång

Suppleant

Regeringen

Sverige

Anna BILLGREN

Arbetsmarknads-departementet

26.9.2011