Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förstainstansrättens beslut (första avdelningen) den 14 februari 2001. - Athanasios Pitsiorlas mot Europeiska unionens råd och Europeiska centralbanken. - Avvisning - Tillgång till institutions handlingar. - Mål T-3/00.Rättsfallssamling 2001 s. II-00717Sammanfattning

NyckelordRådet - Allmänhetens tillgång till rådets handlingar - Nekad tillgång till en handling - Talan om ogiltigförklaring - Frist - Utgången frist

(Artikel 230 EG; rådets beslut 93/731, artikel 7.3)

SammanfattningEn för sent väckt talan om ogiltigförklaring av rådets beslut om att vägra sökanden tillgång till handlingar skall avvisas när sökanden underrättades, i enlighet med artikel 7.3 i beslut 93/731 om allmänhetens tillgång till handlingar, i en skrivelse från generalsekretariatet om detta beslut, och dessutom om innehållet i artiklarna 195 EG och 230 EG såvitt avser dels villkoren för hur man vänder sig till ombudsmannen, dels domstolens granskning av rättsakters lagenlighet. En normalt vaksam person kunde inte ha tvivlat på huruvida beslutet var slutgiltigt eller på vilken frist för överklagande som var tillämplig enligt artikel 230 EG.

( se punkterna 23 och 24 )