Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Stockholms läns landstingskommun får lämna bidrag och lån till kommuner inom landstingskommunen, i den mån det behövs för att främja skatteutjämning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:1070

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983, då lagen (1977:1094) om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun skall upphöra att gälla.