Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Utfärdad: 1989-03-22

Lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien skall träda i kraft den 1 maj 1989 och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1989 eller senare och beträffande förmögenhet som taxeras år 1990 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 28 december 1988.

SFS 2019:1200

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:97

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1989.

SFS 2019:1200

(Publicerad d. 10 dec. 2019.)