Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning

Utfärdad: 1990-12-13

Vad som i förordningar om tillämpning av överenskommelser med främmande stater för att undvika dubbelbeskattning har föreskrivits om en länsstyrelse, länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd skall i stället avse Skatteverket.

SFS 2003:949

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:1375

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

SFS 2003:949

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.