Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1742) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Utfärdad: 1991-12-05

Lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados skall träda i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas

  1. beträffande skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs den 1 januari 1992 eller senare till person med hemvist utomlands, och

  2. beträffande andra skatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1992 eller senare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1742

Avtalet träder i kraft d. 29 dec. 1991.