Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Utfärdad: 1993-02-25

Lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien skall såvitt avser 1   3 §§ tillämpas

a) beträffande skatter som innehålls vid källan, på inkomster som blir tillgängliga för lyftning eller förfallit till betalning den 1 januari 1991 eller senare,

b) beträffande andra inkomstskatter, på skatter som påförs för beskattningsperioder som slutar den 31 december 1990 eller senare samt

c) beträffande svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs för beskattningsåret 1992 och efterföljande beskattningsår.

Avtalet trädde i kraft den 24 februari 1993.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:117

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1993.