Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:960) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Utfärdad: 1993-06-24

Lagen (1992:856) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz skall träda i kraft den 1 augusti 1993 och tillämpas

  1. om inte bestämmelserna i b föranleder annat, på källskatt som tas ut på utdelning som uppbärs den 1 januari 1994 eller senare,

  2. på källskatt på sådan utdelning som anges i artikel 10 paragraf 2 sista meningen i avtalet, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 10 mars 1992, och som uppbärs den 1 januari 1992 eller senare.

Protokollet om ändring i avtalet träder i kraft den 8 juli 1993.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:960

(Utkom 6 juli 1993.)