Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1390) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland

Utfärdad: 1993-12-09

Lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland skall träda i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas

  1. beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1994 eller senare och

  2. beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 1994 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 30 december 1993.

Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Lettland.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1390

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall dock tillsammans med lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda samt kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag fortfarande tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Lettland

beträffande källskatter, på inkomst som förvärvats 1993 eller tidigare,

beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjat före den 1 januari 1994, samt

beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid 1994 eller tidigare års taxering.