Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Utfärdad: 1994-01-13

Lagen (1993:1275) om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland skall träda i kraft den 1 februari 1994 och tillämpas beträffande inkomst och realisationsvinst som förvärvas den 1 februari 1994 eller senare.

Det protokoll om ändring i dubbelbeskattningsavtalet som undertecknades den 1 juli 1993 träder i kraft den 20 januari 1994.

Äldre föreskrifter i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland skall dock till och med den 31 december 1994 alltjämt tillämpas på utdelning från ett i Irland hemmahörande bolag såvitt avser vinst som sådant bolag förvärvat före den 20 januari 1994. Beträffande vinst av finansiell verksamhet gäller detta emellertid endast om sådan överenskommelse som anges i artikel 24 punkt 8 b i avtalet träffats om detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:2

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1994.

2. Bestämmelserna i 2 § förordningen (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland skall tillämpas sista gången vid 1994 års taxering.