Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:549) om nedsättning av socialavgifter

Regeringen föreskriver att prövningen enligt 3 § tredje stycket lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter skall göras av Skatteverket.

SFS 2003:968

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:549

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994, då förordningen (1990:983) om nedsättning av socialavgifter skall upphöra att gälla. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tiden före d. 1 juli 1994.

SFS 1998:1732

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2003:968

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.