Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1340) om upphävande av lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

utfärdad den 30 november 1995.
Utkom från trycket den 20 december 1995

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall upphöra att gälla vid utgången av år 1996. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas

  1. i fråga om skatt på inkomst, på inkomst som förvärvas före den l januari 1997, och

  2. i fråga om skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid 1997 eller tidigare års taxering.

Såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Kazakstan respektive Sverige och Ukraina skall dock den upphävda lagen fortfarande tillämpas till dess att annat föreskrivs i författning rörande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan respektive Sverige och Ukraina.