Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:167) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

Utfärdad den 14 mars 1996.
Utkom från trycket den 26 mars 1996

Lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten skall träda i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas

  1. i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats den 1 januari 1997 eller senare, och

  2. i fråga om övriga skatter, för beskattningsår som börjar den 1 januari 1997 eller senare.

Avtalet träder i kraft den 16 mars 1996.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:167

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

2. Kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken d. 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen (1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken Egypten (f. d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m. m. skall alltjämt tillämpas

a) i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats eller krediterats före d. 1 jan. 1997,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, för beskattningsår som börjat före d. 1 jan. 1997, samt

c) i fråga om förmögenhetsskatt, på förmögenhet som taxeras vid 1997 eller tidigare års taxering.