Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1721) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Utfärdad den 10 december 1998.
Utkom från trycket den 29 december 1998.

Lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela skall träda i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas

  1. beträffande skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas eller överförs den 1 januari 1999 eller senare, och

  2. beträffande andra skatter på inkomst, såvitt avser beskattningsår som börjar den 1 januari 1999 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 3 december 1998.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1721

(Utkom den 29 december 1998.)