Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:542) om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003

Utfärdad den 15 juni 2000.
Utkom från trycket den 26 juni 2000

Allmän fastighetstaxering av småhusenheter som enligt 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ske år 2002 skall istället ske år 2003.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:542

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.