Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

Rubriken har denna lydelse enl. F 2003:1016.

Utfärdad den 2 november 2000
Utkom från trycket den 21 november 2000

Regeringen bemyndigar Skatteverket att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om

  1. genomsnittliga produktionskostnader för djur enligt 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229),

  2. nybilspriser enligt 61 kap. 5–7 §§ samma lag, och

  3. fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. 2 § och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) enligt 64 kap. 6 § samma lag.

SFS 2020:1078

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:866

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om föreskrifter som skall tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.

SFS 2003:1016

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2017:116

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2020:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.