Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina

Utfärdad den 30 maj 2002.
Utkom från trycket den 7 juni 2002

1 §

Konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen av samma dag om tillämpning av konventionen skall gälla som förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina. Konventionen och överenskommelsen om tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till förordningen (1978:798) om tillämpning av en konvention mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet.

2 §

Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

3 §

Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i konventionen avses i Bosnien-Hercegovina Civil- och kommunikationsministeriet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:380

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med d. 23 maj 1992.