Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1217 Utkom från trycket den 1 december 2006Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);utfärdad den 23 november 2006.Regeringen föreskriver att lagen (2005:267) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) skall träda i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)