Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1390 Utkom från trycket den 15 december 2006Lag om ändring i lagen (2006:909) om skatt på flygresor;utfärdad den 7 december 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9. föreskrivs att lagen (2006:909) om skatt på flygresor skall utgå.På regeringens vägnarANDERS BORGRolf Bohlin(Finansdepartementet)