Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Denna lag upphör enligt Lag (2020:482) att gälla vid utgången av september 2020.

Utkom från trycket den 28 december 2006
utfärdad den 14 december 2006.

Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

SFS 2011:1419

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om den stimulans enligt 1 § som får krediteras skattekontot.