Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2006-1512

SFS 2006:1512

Utkom från trycket den 28 december 2006
Förordning om ikraftträdande av lagen (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 14 december 2006.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 8 § och 9 kap. 9 och 9 b §§ lagen (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi skall träda i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)