Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2007-0042

SFS 2007:42

Utkom från trycket den 20 februari 2007
Förordning om ikraftträdande av lagen (2006:905) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);
utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 18 § lagen (2006:905) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) skall träda i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Eva Posjnov
(Finansdepartementet)