Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

Utkom från trycket den 28 december 2007
utfärdad den 18 december 2007.

Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för vad som följer av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), ske som förenklad fastighetstaxering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1412

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.