Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:853) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 20091)

Utkom från trycket den 18 november 2008
utfärdad den 6 november 2008.

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2009.

 

KN-nr

 

Slag av bränsle

 

Skattebelopp

 

Energiskatt

 

Koldioxidskatt

 

Summa skatt

 

1.

 

2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45

eller

2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

– motorbensin

 

3 kr 8 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

5 kr 52 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 38 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

3 kr 82 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 11 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

5 kr 55 öre per li

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51

eller

2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 84 öre per liter

 

2 kr 44 öre per liter

 

6 kr 28 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49

eller

2710 19 61– 2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

797 kr per m³

 

3 007 kr per m³

 

3 804 kr per m³

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 332 kr per m³

 

3 007 kr per m³

 

4 339 kr per m³

 
 
 

miljöklass 2

 

1 596 kr per m³

 

3 007 kr per m³

 

4 603 kr per m³

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 735 kr per m³

 

3 007 kr per m³

 

4 742 kr per m³

 

4.

 

2711 12 11– 2711 19 00

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfa

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 652 kr per 1 000 kg

 

1 652 kr per 1 000 k

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

156 kr per 1 000 kg

 

3 164 kr per 1 000 kg

 

3 320 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m³

 

1 337 kr per 1 000 m³

 

1 337 kr per 1 000 m³

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

258 kr per 1 000 m³

 

2 252 kr per 1 000 m³

 

2 510 kr per 1 000 m³

 

6

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

339 kr per 1 000 kg

 

2 617 kr per 1 000 kg

 

2 956 kr per 1 000 kg

 

2 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2009 energiskatt betalas med 162 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 869 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2009 ska utgöra

  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

  2. 18,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

  3. 28,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:853

(Utkom d. 18 nov. 2008.)