Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1042 Utkom från trycket den 5 december 2008Lag om ändring i lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;utfärdad den 27 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67. föreskrivs att lagen (2007:617) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt ska utgå.På regeringens vägnarANDERS BORGRolf Bohlin(Finansdepartementet)