Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1190 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749);utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om folkbokföringsförordningen (1991:749)Senaste lydelse av2 § 2007:8055 § 2004:933. dels att i 2 och 5 §§ ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att i 5 § ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen".Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)