Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1209) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010

Utkom från trycket den 1 december 2009
utfärdad den 24 september 2009.

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

 

Uppräkningsfaktor

 

2009

 

1,011

 

2010

 

1,006

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1209

(Utkom d. 1 dec. 2009.)