Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2011-1094

SFS 2011:1094

Utkom från trycket den 1 november 2011
Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 13 oktober 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska träda i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)