Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Socialavgiftsförordning (2011:1263)

Utkom från trycket den 13 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Skatteverket får meddela föreskrifter om

  1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen (2000:980),

  2. värdering av bilförmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter, och

  3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1263

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.