Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1476

Utkom från trycket den 13 december 2011
Förordning om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt;
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:177) om tobaksskatt

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1476

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Monica Falck
(Finansdepartementet)