Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2013-0019

SFS 2013:19

Utkom från trycket den 28 januari 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 24 januari 2013.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 §, 7 kap. 3 a–3 d §§ och 4 a § lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska träda i kraft den 1 februari 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)