Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1067

Utkom från trycket den 20 december 2013
utfärdad den 12 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:26, bet. 2013/14:SkU15, rskr. 2013/14:95.

Bilaga 12)

Stockholms kommun

1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

GIF SFS2013-1067_01_gif

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Tider klockan

Skattebelopp kronor

6.30–6.59

 

10

 

7.00–7.29

 

15

 

7.30–8.29

 

20

 

8.30–8.59

 

15

 

9.00–15.29

 

10

 

15.30–15.59

 

15

 

16.00–17.29

 

20

 

17.30–17.59

 

15

 

18.00–18.29

 

10

 

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1067

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)