Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:248

Utkom från trycket den 7 maj 2014
utfärdad den 24 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24, rskr. 2013/14:186.

Bilaga 12)

Stockholms kommun

1. Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

Stockholms innerstad

GIF SFS2014-0248_01_gif

Essingeleden

GIF SFS2014-0248_02_gif

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.

Dag före helgdag och under juli månad ska ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Stockholms innerstad

Tider klockan

Skattebelopp kronor

6.30–6.59

 

15

 

7.00–7.29

 

25

 

7.30–8.29

 

35

 

8.30–8.59

 

25

 

9.00–9.29

 

15

 

9.30–14.59

 

11

 

15.00–15.29

 

15

 

15.30–15.59

 

25

 

16.00–17.29

 

35

 

17.30–17.59

 

25

 

18.00–18.29

 

15

 

Essingeleden

Tider klockan

Skattebelopp kronor

6.30–6.59

 

15

 

7.00–7.29

 

22

 

7.30–8.29

 

30

 

8.30–8.59

 

22

 

9.00–9.29

 

15

 

9.30–14.59

 

11

 

15.00–15.29

 

15

 

15.30–15.59

 

22

 

16.00–17.29

 

30

 

17.30–17.59

 

22

 

18.00–18.29

 

15

 

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 105 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:248

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)