Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:683

Publicerad den 30 juni 2020
Förordning om ändring i förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
Utfärdad den 29 juni 2020

Regeringen föreskriver1) att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska ha följande lydelse.

1)

Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2020/876.

2. I stället för vad som föreskrivs i 12 f § ska Skatteverket, i fråga om uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang som lämnats till Skatteverket efter den 30 juni 2020 och före den 1 mars 2021, lämna upplysningar senast den 30 april 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Claes Lundgren
(Finansdepartementet)