Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:849

Publicerad den 23 oktober 2020
Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:120) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Utfärdad den 22 oktober 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2020:120) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt ska träda i kraft den 16 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Marc Gren
(Finansdepartementet)