Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:894

Publicerad den 6 november 2020
Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020
Utfärdad den 5 november 2020

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 20201) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:839.

Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i

  1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller

  2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:894

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)