Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:145

Publicerad den 27 februari 2021
Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020
Utfärdad den 26 februari 2021

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 20201) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:839.

2) Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i

2)

Senaste lydelse 2020:894.

  1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller

  2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:145

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)