Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:867) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2022

Publicerad den 28 september 2021
Utfärdad den 23 september 2021

Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2022 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2021

 

1,043

 

2022

 

1,038

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:867
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.