Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:1046) om digital bekräftelse av föräldraskap

SFS 2021:1046

Publicerad den 8 november 2021
Utfärdad den 3 november 2021

1 §

Skatteverket ska tillhandahålla det system som avses i 1 kap. 4 a § föräldrabalken för digital bekräftelse av

  1. faderskap,

  2. föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, och

  3. moderskap enligt 1 kap. 14 § föräldrabalken.

2 §

Skatteverket ska i systemet för digital bekräftelse tillhandahålla lättillgänglig och behovsanpassad information för att användarna ska ha goda möjligheter att göra välgrundade ställningstaganden.

3 §

Modern ska i systemet för digital bekräftelse kunna ta del av en lämnad bekräftelse för att godkänna den.

4 §

En godkänd digital bekräftelse ska innehålla uppgifter om

  1. barnets personnummer,

  2. moderns personnummer och namn,

  3. personnummer och namn för den som lämnar bekräftelsen,

  4. huruvida bekräftelsen avser faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken eller moderskap enligt 1 kap. 14 § föräldrabalken, och

  5. datum för när bekräftelsen godkändes.

5 §

I systemet för digital bekräftelse ska gemensam vårdnad om barnet kunna anmälas enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken i samband med att en digital bekräftelse görs.

6 §

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om hur en digital bekräftelse ska lämnas och godkännas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1046

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.