Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1075

Publicerad den 23 november 2021
Förordning om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt
Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2010:177) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

1) Skatteverket får meddela föreskrifter om

1)

Senaste lydelse 2021:426.

 1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

 2. godkännande av skatteupplag,

 3. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,

 4. tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 18 § första stycket 2 eller 39 a § 1 lagen om tobaksskatt,

 5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade systemet,

 6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 23 § lagen om tobaksskatt, dokument i reservsystemet och ledsagardokument,

 7. upplagshavare eller lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

 8. mottagande av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om tobaksskatt,

 9. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 2 och 3 lagen om tobaksskatt,

 10. upplagshavares bokföring enligt 10 a § lagen om tobaksskatt, och

 11. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d lagen om tobaksskatt.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om tobaksskatt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1075

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Linnea Westman
(Finansdepartementet)