Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:90

Publicerad den 4 februari 2022
Förordning om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020
Utfärdad den 3 februari 2022

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020 ska ha följande lydelse.

1) Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i

1)

Senaste lydelse 2021:778.

  1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på, eller

  2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:90

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Jan Larsson
(Finansdepartementet)