Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Uppbördslag (1953:272)

uppbördslagen

Denna lag har enligt lag (1997:483) upphört att gälla vid utgången av oktober 1997.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1997:483).